March 2021

Маълумоти оморӣ

 • Шумораи умумии кормандони Институт дар якҷоягӣ бо зерсохторҳо 158- нафарро ташкил дода, аз онҳо 55 нафарашон ходимони илмӣ, 17 – номзади илм, 3 – доктори илм, 1 академик ва 2 узви вобастаи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон мебошанд.
 • Аз тарафи олимони Институти хокшиносӣ таи панҷ соли охир (2013-2017) 3 китоб, 10 тавсиянома, зиёда аз 111 мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нашр гардидааст.
Tajik

Таърихи роҳбарон

 • Хоҷаев Шариф Идиевич – аз моҳи августи соли 2017 то ҳоло, номзади илмҳои кишоварзӣ;
 • Холов Бобишо Назруллоевич -аз соли 2008 то соли 2017, номзади илмҳои варзӣ;
 • Сангинов Сангинбой Раҷабович -аз соли 1995 то соли 2008, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор,узви вобастаи АИКТ;
 • Ҷумонкулов Ҳайдар Ҷуманкулович -аз соли 1994 то соли 1995, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор, академики АИКТ;
Tajik

Самтҳои асосии фаъолияти Институт

 • генезис ва таснифоти хок, омӯзиши ҷуғрофии хок бо мақсади самарбахш истифода бурдани захираҳои хок;
 • коркарди усулҳои баланд бардоштани ҳосилхезии заминҳои мелиоратсияшуда ва регзаминҳо;
 • мелиоратсияи шӯрзаминҳо, заминҳои камқуввату ботлоқзор ва шусташуда;
 • коркарди сохти нави ҳифзи табии хоку замин;
 • баҳои сифатии хок (бонитировка) ва кадастри хоку замин;
 • коркард ва пешгӯи намудани инкишофи равандҳои шусташавӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии хокҳои ба шусташавӣ гирифторшудаи заминҳои лалмӣ;
Tajik

Мақсад ва вазифаҳои Институт

 • гузаронидани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ доир ба хусусиятҳои агрокимиёвӣ, физикӣ, физики – кимиёвӣ, оби – физикӣ, биологӣ, иқлимӣ ва дигар хусусиятҳои хок;
 • тезонидани суръати раванди илми-техникӣ дар соҳаи хокшиносӣ, агрокимиё, мелиоратсия, агроиқлимӣ, коркарди усулҳои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, дар маҷмӯъ истифода бурдани захираҳои обу хок, дар амал ҷорӣ намудани низоми сарфакоронаи истифода бурдани захираҳои табии дар соҳаи кишоварзӣ, коркарди низоми агроландшафтӣ ва биологикунони дар соҳаи зироаткорӣ;
Tajik

Таъсис

Институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар асоси қарори Совети Вазирони ҶШС Тоҷикистон аз 8 марти соли 1951, дар заминаи Стансияи хокшиносию-мелиоративии ба номи Антипов-Каратаеви минтақаи Вахш таъсис дода шудааст ва солҳои аввали таъсисёбии худ ҳамчун Институти хокшиносӣ, мелиоратсия ва ирригатсия ва баъдан ҳамчун институти илмию тадқиқотии хокшиносӣ фаъолият намудааст.

Tajik

Маълумоти умумӣ

Институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар асоси қарори Совети Вазирони ҶШС Тоҷикистон аз 8 марти соли 1951, дар заминаи Стансияи хокшиносию-мелиоративии ба номи Антипов-Каратаеви минтақаи Вахш таъсис дода шудааст ва солҳои аввали таъсисёбии худ ҳамчун Институти хокшиносӣ, мелиоратсия ва ирригатсия ва баъдан ҳамчун институти илмию тадқиқотии хокшиносӣ фаъолият намудааст.

Tajik

Хуш омадед ба Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

Submitted by khokshinos.tj on Friday, March 12, 2021 - 3:55pm

Сомонаи расмии мо дар ҳоли таҳия қарор дорад. Барои нороҳатии имконпазир узр мепурсем.
Барои маълумот, лутфан, бо мо дар тамос шавед:
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 734025
Хиёбони Рӯдакӣ 21А.
Тел: +992 227-19-79
Факс: +992 221-32-07

Tajik

Добро пожаловать в Институт почвоведения и агрохимии Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан

Submitted by khokshinos.tj on Friday, March 12, 2021 - 3:55pm

Наш официальный сайт находится на стадии разработки. Приносим извинения за возможные неудобства.
За информацией пожалуйста обращайтесь по следующим реквизитам:
Республика Таджикистан
г. Душанбе 734025
Проспект Рудаки 21А.
Тел: +992 227-19-79
Факс: +992 221-32-07

Russian

Welcome to Institute of Soil Science and Agrochemistry by the Academy of Agricultural Sciences of the Republic of Tajikistan

Submitted by khokshinos.tj on Friday, March 12, 2021 - 3:55pm

Our official website is currently under development. Sorry for any inconvenience.
For information, please, contact us at:
Republic of Tajikistan
Dushanbe 734025
Rudaki Avenue 21A.
Tel: +992 227-19-79
Fax: +992 221-32-07

English

Meeting of a Course and training group audience for the Chairmen of the Executive Committees of regions, cities and districts with the Initial Party Organizations in the area of the Shokhmansur District

Submitted by khokshinos.tj on Friday, March 5, 2021 - 12:17pm
Meeting of a Course and training group audience for the Chairmen of the Executive Committees of regions, cities and districts with the Initial Party Organizations in the area of the Shokhmansur District

Meeting of a Course and training group audience for the Chairmen of the Executive Committees of regions, cities and districts with the Initial Party Organizations in the area of the Shokhmansur District, including:
- Imomnazarov S. - Chairman of the Executive Committee of the PDPT in the city of Khorog.
- Saizoda R. - Chairman of the Executive Committee of the PDPT in the Khuroson District.
- Jamulien M. - Chairman of the NDPT Executive Committee in Guliston.
- Sherov B. - Chairman of the Executive Committee of the NDPT in Varzob District, from the initial organization "Hokshinos" of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Academy of Agricultural Sciences of Tajikistan.

English

Встреча группы курсовой и обучающей аудитории для Председателей Исполнительных комитетов областей, городов и районов с первоначальными партийными организациями на территории района Шохмансур

Submitted by khokshinos.tj on Friday, March 5, 2021 - 12:17pm
Встреча группы курсовой и обучающей аудитории для Председателей Исполнительных комитетов областей, городов и районов с первоначальными партийными организациями на территории района Шохмансур

Встреча группы курсовой и обучающей аудитории для Председателей Исполнительных комитетов областей, городов и районов с первоначальными партийными организациями на территории района Шохмансур, в том числе:
- Имомназаров С. - Председатель Исполнительного комитета НДПТ в городе Хорог.
- Саидзода Р. - Председатель Исполнительного комитета НДПТ в Хуросонском районе.
- Джамулиен М. - Председатель Исполнительного комитета НДПТ в Гулистоне.
- Шеров Б. - Председатель Исполнительного комитета НДПТ в Варзобском районе, от начальной организации "Хокшинос" Института почвоведения и агрохимии Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана.

Russian

Боздиди як гурӯҳ шунавандагони курсӣ-омӯзишӣ барои Раисони Кумитаҳои иҷроияи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур

Submitted by khokshinos.tj on Friday, March 5, 2021 - 12:17pm
Боздиди як гурӯҳ шунавандагони курсӣ-омӯзишӣ барои Раисони Кумитаҳои иҷроияи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур

Боздиди як гурӯҳ шунавандагони курсӣ-омӯзишӣ барои Раисони Кумитаҳои иҷроияи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур аз ҷумла:
- Имомназаров С.  Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Хорӯғ.
- Саидзода Р.  Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ  дар ноҳияи Хуросон.
- Ҷамолиён М.  Раиси Кумитаи  иҷроияи  ҲХДТ  дар Гулистон.
- Шеров Б. Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ  дар ноҳияи Варзоб, аз ташкилоти ибтидоии "Хокшинос " - и Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон.

Tajik

Pages